ý nghĩa của ước mơ

Hãy một lần ước mơ về hạnh phúc và đừng sợ điều gì cản đường

Mỗi con người mỗi số phận, con đường đi đến ước mơ của tôi không có hoa hồng như những người khác, đúng thật là không hề có và điều