tiêu chuẩn của người phụ nữ

Mục tiêu sống của người phụ nữ

Nếu sắc đẹp là một tấm vé thông hành giúp bạn đi nhanh thì sự thông minh, khôn khéo lại chính là đôi cánh giúp cho bạn bay cao bay