nên chơi với những người như thế nào

Cách tìm ra người bạn thân thực sự

Một kẻ “nay đây mai đó” không phải là bạn của mình. Nếu người đó không bao giờ làm theo những gì mình nói, để bạn leo cây vì quên