chân lý cuộc đời

Chân lý : “Không ai có thể sở hữu cả thế giới’

Lúc đó người cháu nói với tôi: “Sau nay cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền. Cháu sẽ mở một tiệm trái cây, lúc đó cháu thích ăn gì cũng được”.