cách lên ý tưởng

Cách đóng góp ý kiến với cấp trên hay nhất

Là con người ai cũng thích được khen. Một lời khen nhẹ nhàng có thể làm cho tâm trạng cấp trên thoải mái hơn rất nhiều. Việc bạn đóng góp