Những điều không nên phát ngôn khi giao tiếp

6.Làm ra vẻ hiểu biết sâu rộng. Người nghe sẽ cảm thấy bạn là người tự cao tự đại.
1400

Giao tiếp là một nghệ thuật. Và người giao tiếp là một nghệ sĩ.
1.Nói giữa chừng rồi ngưng hoặc cướp lời người khác đang nói.

2.Không nói rõ hoặc giải thích đầy đủ nội dung mình muốn truyền đạt làm người nghe cảm thấy khó tiếp nhận thông tin.

3.Nói sai đề tài, không đi vào trọng tâm, nói lan man. Làm cho qúa trình giao tiếpdài dòng nhưng không đả được hiểu quả.

4.Nói liên tục, không ngừng đặt câu hỏi, làm người khác cảm thấy như bị tra hỏi rất khó chịu.

5.Không trả lời thẳng vào câu hỏi người khác đưa ra mà quanh co, lòng vòng.

6.Làm ra vẻ hiểu biết sâu rộng. Người nghe sẽ cảm thấy bạn là người tự cao tự đại.

7.Thì thầm với một vài người trong đám đông.

8.Dùng ngôn ngữ quá trau chuốt hoặc quá nặng nề.

9. Nói khích bác hoặc đụng chạm vào tự ái của người khác.

10. Sử dụng từ đệm hoặc những từ tiếng Anh không cần thiết trong giao tiếp.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *